Курс подготовки/переподготовки внутреннего аудитора ISO14001:2015

Курс призначений для навчання та підготовки внутрішніх аудиторів системи менеджменту ISO14001: 2015. Учасникам курсу доводяться принципи, методики та підходи проведення незалежного аудиту системи менеджменту ISO 14001, і демонструється процес аудиту, починаючи з управління програмою аудиту і закінчуючи складанням звітів за результатами аудиту.

Методи навчання:
• Лекції;
• Дискусії;
• Вправи і практичні заняття;
• Безпосереднє спілкування лектора з учасниками.
По завершенню цього курсу слухачі будуть здатні:
1.Розуміти мету і структуру ISO 14001:2015
2.Розуміти мету внутрішніх аудитів та ролі аудитора
3.Розуміти принципи і методи аудиту;
4.Планувати і готуватися до внутрішнього аудиту;
5.Збирати та аналізувати об’єктивні докази;
6.Провести аудит і скласти звіт про його результати.

Слухачі, які успішно склали іспит, отримають сертифікат відповідності, який свідчить даний факт.

Більш детальну інформацію про вартість робіт, Ви можете отримати, звернувшись в нашу компанію, будь-яким зручним для Вас способом.