Консалтинг ISO 14001:2015

Необхідність Системи екологічного менеджменту.

У гонитві за отриманням прибутку багато компаній використовують засоби, здатні негативно вплинути на стан навколишнього середовища. Викид шкідливих хімічних речовин в повітря , токсичні відходи , засмічення води не можуть не позначитися як на представниках флори і фауни на прилеглій території, так і на людях , що живуть поблизу. Іноді проблема забрудненої землі і води зачіпає території, розташовані досить далеко від шкідливих виробництв .

У країнах Європи дуже велика увага приділяється проблемі охорони навколишнього середовища , на законодавчому рівні встановлено жорсткі нормативи наприклад , за складом вихлопу транспортних засобів , ведуться великомасштабні кампанії з порятунку зникаючих видів тварин і рослин в сильно забруднених місцевостях .

З урахуванням ситуації, що склалася в нашій державі , проблема захисту навколишнього середовища в процесі діяльності підприємств , лягає на плечі керівництва самих організацій . Постає питання про створення ефективних систем екологічного менеджменту на корпоративному рівні , і допомогти в цій справі може міжнародний стандарт ISO 14001.

Головне завдання стандарту ISO 14001 — це вивчення і перетворення виробничих процесів таким чином , щоб вони надавали мінімальний вплив на навколишнє середовище. Роботи зі створення системи екологічного менеджменту включають в себе оцінку існуючих і потенційних впливів (позитивних / негативних ) , розробку шляхів удосконалення технологій виробництва для зменшення збитку, що завдається навколишньому середовищу..

Впровадження системи менеджменту навколишнього середовища за міжнародним стандартом ISO 14001:2015 — зниження негативного впливу на навколишнє середовище, штрафних санкцій, підвищення іміджу організації.

  1. Проведення діагностичного обстеження існуючої системи управління охороною праці — визначення ефективності діючої системи, розробка рекомендацій побудови системи відповідно до вимог стандарту.
  2. Розробка детального плану дій з впровадження системи менеджменту охорони праці в організації і її структурних підрозділах, або для окремих ділянок покрокова схема необхідних заходів по успішному впровадженню та функціонуванню системи менеджменту, розробка документації та графіка затвердження.
  3. Проведення семінарів для персоналу за різними ключовими аспектам впровадження системи менеджменту охорони праці (введення, ідентифікація небезпек і оцінка ризиків, управління документацією, внутрішні розслідування, навчання внутрішніх аудиторів, інші) — роз’яснення персоналу положень і вимог стандарту, етапів впровадження системи менеджменту охорони праці з наочними прикладами, роздатковими матеріалами.
  4. Організаційно — методичне супроводження та технічна підтримка впровадження системи менеджменту охорони праці — проведення консультацій, узгодження документації, проведення робочих зустрічей з персоналом для ефективного функціонування системи на всіх етапах співпраці.
  5. Проведення передсертифікаційного аудиту системи менеджменту охорони праці — аналіз функціонуючої системи менеджменту для виявлення можливих відхилень від вимоги стандарту і подальшого успішного проходження сертифікаційного аудиту.


button

Більш детальну інформацію, про вартість робіт з підготовки та впровадження системи, Ви можете отримати, звернувшись в нашу компанію, будь-яким зручним для Вас засобом.

Сертификация ISO 14001:2015