Консалтинг ISO 22001:2005

Системи управління безпекою харчових продуктів (ISO 22001:2005) визначають загальні вимоги до всієї системи управління харчовою безпекою і охоплює абсолютно всі організації в ланцюжку поставок продукції від виробника до кінцевого споживача.

ISO 22001 є міжнародною системою, яка підходить для абсолютно будь-якої компанії, що знаходиться всередині ланцюжка поставок харчової продукції, включаючи побічно пов’язані з харчовою галуззю фірми, такого плану як виробники основного і додаткового устаткування, матеріалу для упаковки, засобів очищення, а також виробників добавок та інгредієнтів.

ISO 22001 також призначена для тих компаній, які прагнуть до інтеграції в загальносвітову систему менеджменту якості, а також в загальноприйняту систему управління харчовою безпекою.

Сертифікат ISO 22001:2005 (HACCP), як правило, отримують організації, що здійснюють такі види діяльності:

  • Виробництво продуктів харчування;
  • Зберігання харчових продуктів;
  • Транспортування харчових продуктів;
  • Реалізація продуктів харчування.

Впровадження системи безпеки харчових продуктів відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 22001:2005 — гарантія якості / безпеки процесів і продукції, що випускається, контролю і вдосконалення, підвищення іміджу організації

  1. Проведення діагностичного обстеження існуючої системи — визначення результативності діючої системи, розробка рекомендацій побудови системи відповідно до вимог стандарту.
  2. Розробка детального плану дій з впровадження системи в організації і її структурних підрозділах, або для окремих процесів, ділянок покрокова схема необхідних заходів по успішному впровадженню та функціонуванню системи менеджменту, розробка документації та графіка затвердження.
  3. Проведення семінарів для персоналу за різними ключовими аспектам впровадження системи менеджменту — роз’яснення персоналу положень і вимог стандарту, порядку впровадження системи безпеки харчових продуктів з наочними прикладами, роздатковими матеріалами.
  4. Організаційно — методичне супроводження та технічна підтримка впровадження системи харчової безпеки — проведення консультацій, узгодження документації, проведення робочих зустрічей з персоналом для ефективного функціонування системи на всіх етапах співпраці.
  5. Проведення передсертифікаційного аудиту системи менеджменту — аналіз функціонуючої системи менеджменту для виявлення можливих відхилень від вимоги стандарту і подальшого успішного проходження сертифікаційного аудиту.


Більш детальну інформацію, про вартість робіт з підготовки та впровадження системи, Ви можете отримати, звернувшись в нашу компанію, будь-яким зручним для Вас засобом.

Сертификация ISO 22001:2005