Консалтинг ISO 50001:2011

Необхідність Системи енергетичного менеджменту

Стандарт ISO 50001:2011 є фундаментом для побудови ефективного енергетичного менеджменту на виробничих підприємствах і організаціях.

Підприємства, що застосовують систему енергетичного менеджменту відповідно до вимог ISO 50001, мають можливість скоротити витрати на споживання енергії і знизити негативний вплив на навколишнє середовище.

Структура стандарту ISO 50001 відповідає методології ДемінгШухарта, відома як Plan-Do-CheckAct («ПлануйРобиПеревіряйПокращуй«) і включена в стандарти інших систем менеджменту (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001). Підхід і методологія ISO 50001 дозволяють говорити про сумісність всіх цих систем менеджменту, що дозволяє інтегрувати їх один з одним.

Впровадження системи енергоменеджменту — це лише один з інструментів енергозбереження. Але навіть застосування тільки цього інструмента може, за попередніми оцінками, принести цілий ряд вигод організаційного, фінансового та репутаційного характеру, а в підсумку сприяти конкурентоспроможності організації.

Стандарт ISO 50001 постачає будь-яку організацію, незалежно від її розміру, повноцінної стратегією дій як в менеджерської області, так і в технічних аспектах, щоб вона змогла реально підвищити свою енергоефективність. Його головне призначення — допомогти організації інтегрувати енергоефективність в її поточні управлінські практики.

Успішне впровадження стандарту ISO 50001:2011 дає організації істотні конкурентні переваги, які можна умовно класифікувати наступним чином:

 1. Регулярне отримання об’єктивної інформації про систему менеджменту;
 2. Чіткий розподіл відповідальності і повноважень;
 3. Отримувати на періодичній основі гарантії свого відповідності — енергополітики, яка схвалена топ-менеджментом;
 4. Оптимальне використання ресурсів, скорочення витрат;
 5. Демонструвати відповідність енергополітики насамперед своїм бізнес-партнерам;
 6. Поліпшення репутації по відношенню до зацікавлених сторін;
 7. Можливість завоювання довіри споживачів;
 8. Підвищення прихильності співробітників при лідерстві вищого керівництва;
 9. Наступність знань і досвіду співробітників, трансформація знань і досвіду співробітників в інтелектуальний потенціал компанії;
 10. Зростання нематеріальних активів і можливе підвищення капіталізації компанії;

Впровадження системи менеджменту якості відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001:2011 — гарантія енергоефективності процесів і продукції, що випускається, контролю і вдосконалення, підвищення іміджу організації

 1. Проведення діагностичного обстеження існуючої енергетичної системи — визначення ефективності діючої системи, розробка рекомендацій побудови системи відповідно до вимог стандарту.
 2. Розробка детального плану дій з впровадження системи в організації і її структурних підрозділах, або для окремих процесів, ділянок покрокова схема необхідних заходів по успішному впровадженню та функціонуванню системи менеджменту, розробка документації та графіка затвердження.
 3. Проведення семінарів для персоналу за різними ключовими аспектам впровадження системи енергоменеджменту роз’яснення персоналу положень і вимог стандарту, порядку впровадження системи з наочними прикладами, роздатковими матеріалами.
 4. Організаційно — методичне супроводження та технічна підтримка впровадження системи енергоменеджменту — проведення консультацій, узгодження документації, проведення робочих зустрічей з персоналом для ефективного функціонування системи на всіх етапах співпраці.
 5. Проведення передсертифікаційного аудиту системи менеджменту — аналіз функціонуючої системи менеджменту для виявлення можливих відхилень від вимоги стандарту і подальшого успішного проходження сертифікаційного аудиту.


Більш детальну інформацію, про вартість робіт з підготовки та впровадження системи, Ви можете отримати, звернувшись в нашу компанію, будь-яким зручним для Вас засобом.

Сертификация ISO 50001:2011