Консалтинг ISO 9001:2015

Необхідність Системи менеджменту якості

Міжнародний стандарт ISO 9001:2015 сприяє впровадженню процесного підходу при розробці, підтримці та підвищенні результативності систем менеджменту якості для підвищення задоволеності споживачів шляхом виконання їхніх вимог.

Важливим є також те, що стандарт ISO 9001:2015 може бути використаний не тільки для внутрішніх цілей Організації, але й для проведення сертифікації системи менеджменту якості, тобто підтвердження відповідності системи менеджменту міжнародному стандарту незалежним сертифікаційним органом, що дає компанії можливість отримати сертифікат відповідності системи менеджменту якості. Стандарт приділяє увагу результативності системи менеджменту якості при виконанні вимог споживача.

Системи менеджменту якості. «Основні положення та словник». Описує основні положення систем менеджменту якості і встановлює термінологію для систем менеджменту якості.

Системи менеджменту якості. «Вимоги». Визначає вимоги до систем менеджменту якості для тих випадків, коли організації необхідно продемонструвати свою здатність надавати продукцію (послуги), що відповідає вимогам споживачів і встановленим до неї обов’язковим вимогам, і спрямований на підвищення задоволеності споживачів.
Системи менеджменту якості. «Рекомендації щодо поліпшення діяльності». Містить рекомендації, які розглядають результативність та ефективність системи менеджменту якості. Метою цього стандарту є поліпшення діяльності організації, задоволеність споживачів та інших зацікавлених сторін.
Містить методичні вказівки з аудиту (перевірці) систем менеджменту якості та охорони навколишнього середовища.
Допоміжний стандарт, що визначає вимоги до контрольно-вимірювальним та випробувальним обладнанням.

Стандарти ISO серії 9000 є універсальними і можуть бути застосовані до будь-якої організації незалежно від виду діяльності. На сьогоднішній день ISO 9001:2015 є найбільш затребуваним стандартом у всьому світі, в тому числі і в Україні.

Успішне впровадження стандарту ISO 9001:2015 дає організації істотні конкурентні переваги, які можна умовно класифікувати наступним чином:

1. Організаційні

 • Регулярне отримання об’єктивної інформації про систему менеджменту;
 • Чіткий розподіл відповідальності і повноважень;
 • Встановлення ефективного і результативного взаємодії процесів;
 • Установление и поддержание политики, целей и управленческих процедур.

2. Економічні

 • Оптимальне використання ресурсів, скорочення витрат;
 • Скорочення невідповідної продукції і витрат на усунення невідповідностей;
 • Управління рекламаціями, забезпечення скорочення штрафів і виплат компанії;
 • Розширення ринків збуту;

3. Репутаційні

 • Поліпшення репутації по відношенню до зацікавлених сторін;
 • Можливість завоювання довіри споживачів;
 • Підвищення прихильності співробітників при лідерстві вищого керівництва;
 • Встановлення взаємовигідних відносин з постачальниками;
 • Національне та міжнародне визнання компанії в області менеджменту якості.

4. Стратегічні

 • Наступність знань і досвіду співробітників, трансформація знань і досвіду співробітників в інтелектуальний потенціал компанії;
 • Зростання нематеріальних активів і можливе підвищення капіталізації компанії;
 • Можливість тиражування бізнесу;

Отримання необхідних конкурентних переваг.

Впровадження системи менеджменту якості відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 — гарантія якості процесів і продукції, що випускається, контролю і вдосконалення, підвищення іміджу організації

 1. Проведення діагностичного обстеження існуючої системи якості — визначення ефективності діючої системи, розробка рекомендацій побудови системи відповідно до вимог стандарту.
 2. Розробка детального плану дій з впровадження системи в організації і її структурних підрозділах, або для окремих процесів, ділянок покрокова схема необхідних заходів по успішному впровадженню та функціонуванню системи менеджменту, розробка документації та графіка затвердження.
 3. Проведення семінарів для персоналу за різними ключовими аспектам впровадження системи менеджменту якості — роз’яснення персоналу положень і вимог стандарту, порядку впровадження системи якості з наочними прикладами, роздатковими матеріалами.
 4. Організаційно — методичне супроводження та технічна підтримка впровадження системи якості — проведення консультацій, узгодження документації, проведення робочих зустрічей з персоналом для ефективного функціонування системи якості на всіх етапах співпраці.
 5. Проведення передсертифікаційного аудиту системи менеджменту — аналіз функціонуючої системи менеджменту для виявлення можливих відхилень від вимоги стандарту і подальшого успішного проходження сертифікаційного аудиту.

button

Більш детальну інформацію, про вартість робіт з підготовки та впровадження системи, Ви можете отримати, звернувшись в нашу компанію, будь-яким зручним для Вас засобом.

Сертификация ISO 9001:2015