Інтегровані системи менеджменту

Єдина система, що визначає порядок виконання всіх робіт, у тому числі допоміжної діяльності, на противагу численним, іноді не взаємопов’язаним системам і програмам.

Під час проходження даного курсу слухачі здобувають необхідні навички за допомогою лекцій, практичних занять та обговорень в групі.

Після закінчення курсу слухачі зможуть:

1.Розуміти призначення Систем Менеджменту і 8 принципів менеджменту.

2.Розуміти призначення, зміст і взаємозв’язок ISO 9000,
ISO 9001, ISO 9004, ISO 14001, OHSAS 18001 та ISO 19011.

3.Інтерпретувати вимоги стандартів в контексті аудиту.

4.Розуміти ролі та відповідальності аудиторів та провідних аудиторів.

5.Планувати і проводити аудит (відповідно до ISO 19011), демонструючи здатність:

-планувати і готуватися ефективно
-збирати об’єктивні докази, шляхом ефективного інтерв’ювання, спостереження, відбору зразків і ведення записів
-аналізувати та інтерпретувати інформацію для визначення відповідності вимогам.

6 .Складати звіти про результати аудиту (включаючи обгрунтовані, засновані на фактах звіти про невідповідності).

7.Вживати діяльність після аудиту (включаючи оцінку результативності коригувальних дій).

8.Організувати і керувати аудитом, який проводиться групою аудиторів

Більш детальну інформацію, про вартість даного курсу, Ви можете отримати, звернувшись в нашу компанію, будь-яким зручним для Вас способом.