Курс внутрішнього аудитора

Підготовка персоналу є виключно важливим моментом для будь-якої організації.

Наша компанія проводить всі види навчання з Систем Менеджменту починаючи від ознайомлення з основними вимогами стандартів, закінчуючи методикою їх впровадження, підтримки і постійного вдосконалення.

Учасникам курсу доводяться принципи, методики та підходи проведення незалежного аудиту систем менеджменту, і демонструється процес аудиту, починаючи з управління програмою аудиту і закінчуючи складанням звітів за результатами аудиту.

Під час проходження даних курсів слухачі здобувають необхідні навички за допомогою лекцій, практичних занять та обговорень в групі. На додаток, у пропонованих курсах розглядається інтегрування стандартів з іншими системами менеджменту.

Вигоди для організації:
  • Впевненість у результативності Вашої системи менеджменту;
  • Проведення самостійної аудиторської оцінки на підприємстві;
  • Підготовка підприємства для аудиту третьої сторони;
  • Інтегрування стандарту з іншими системами менеджменту для збереження ресурсів.
Цільова аудиторія:
  • Менеджери з екології, безпеки праці, якості, енергетики і т.д.;
  • Представники менеджменту, керівники;
  • Ті, хто бажає стати аудиторами по міжнародним стандартом для проведення аудитів третьої сторони.

Слухачі, які успішно склали іспит, отримають сертифікат відповідності, який свідчить даний факт.