Стандарт ISO 9001:2015

В умовах жорсткої конкуренції гарантії якості вносять вирішальний внесок у вибір споживачем продукції або послуги тієї чи іншої організації.

Однією з таких гарантій є сертифікат відповідності вимогам стандарту ISO 9001:2015.
Сертификат ISO 9001 — це, перш за все, «візитна картка компанії», яка гарантує, що всі процеси, що функціонують в організації, керовані і знаходяться під контролем керівництва компанії.

Впровадження та сертифікація ISO 9001 дозволяє підприємству підтримувати стабільну якість продукції, оскільки процес виробництва, де працює така система, стає керованим. це дозволяє:

  • знизити витрати підприємства на підтримку якості і підвищити його рентабельність;
  • вивести підприємство на нові, в тому числі міжнародні, ринки, розширити вже існуючі ринки збуту;
  • вивести підприємство на новий рівень задоволення вимог замовника;
  • удосконалити культуру виробництва;
  • орієнтувати всі виробничі процеси на підвищення якості;
  • удосконалювати інформаційну систему підприємства т.д.

Правильно функціонуюча система менеджменту якості є основою для вдосконалення процесів в компаніях у всіх галузях промисловості і комерції. Єдині стандарти якості забезпечують порівнянність виробничих операцій і ланцюгів поставок на міжнародному рівні. Це сертифікат, що гарантує безпеку і впевненість.

Стандарт ISO 9001 спрямований не тільки усунути технічні бар’єри у співпраці, встановлюючи уніфіковані підходи до систем якості та методам їх моніторингу / оцінки, але служить цінним джерелом світового досвіду ефективних організаційних рішень в області менеджменту якості.

Стандарт встановлює вісім базових принципів менеджменту якості, обов’язкова вимога про впровадження процесного підходу, вимога створення доданої цінності процесів системи менеджменту якості, вимоги до постійного поліпшення окремих процесів і системи менеджменту в цілому, вимоги до націленості системи менеджменту якості на задоволеність усіх зацікавлених у діяльності організації сторін.

Кваліфіковані фахівці нашої компанії можуть провести аудит системи менеджменту якості, а при позитивному рішенні, виданий сертифікат підвищить імідж підприємства в очах працівників, суспільства і найголовніше — споживачів.

Більш детальну інформацію про вартість робіт з сертифікації, Ви можете отримати, звернувшись в нашу компанію, будь-яким зручним для Вас способом.

Консалтинг ISO 9001:2015